Sposób działania OptimiPay

OptimiPay oferuje e-biznesom spersonalizowane metody płatności dla użytkowników z całego świata.

Dzięki nam masz do swojej dyspozycji szeroki wachlarz metod płatności i walut z całego świata, co pozwoli Ci efektywnie dotrzeć do klientów z wybranych rynków. Z nami możesz sprzedawać zarówno lokalnie, jak i globalnie. Ponadto, oferujemy wiele rozwiązań i narzędzi, mających na celu podniesienie konwersji oraz optymalizację i automatyzację wielu działań związanych z płatnościami on-line.

Nasz zespół

Zespół OptimiPay ma wieloletnie doświadczenie w sprzedaży on-line. Stworzenie narzędzia jest odpowiedzią na nasze własne potrzeby, oparte o liczne obserwacje i testy w obszarze sprzedaży on-line. Wszystkie funkcjonalności, które znajdziesz w OptimiPay są wynikiem dążenia do ciągłej maksymalizacji zysków ze sprzedaży, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka związanego z procesowaniem płatności on-line.

Poznaj nasz zespół

Karolina
Miłosz
CEO

Katarzyna
Sokołowska
Co-founder

Jakub
Laskowski
Co-founder

Ida
Ciesielska
Project Manager

Bernard
Bondos
IT Deparment

Piotr
Szmidt
Legal Department

Jerzy
Laskowski
Supervisory board

Michał
Miłosz
Supervisory board