Polityka prywatności narzędzia ,,OptimiPay”

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności, które odnoszą się do narzędzia służącego do integracji i optymalizacji płatności o nazwie OptimiPay (dalej jako "Narzędzie"). Administratorem Narzędzia jest Optimipay Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (01-402) przy ul. Erazma Ciołka 12, posiadająca numer NIP: 5272818875, REGON: 367979287, KRS 0000705171.

Dane osobowe

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Sprzedawcę i Klienta korzystających z Narzędzia. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług zleconych przez Sprzedawcę i Klienta, w celu identyfikacji i weryfikacji oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Sprzedawców i Klientów korzystających z Narzędzia. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Sprzedawcę i Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Sprzedawca bądź Klient swoim dotychczasowym zachowaniem przy korzystaniu z Narzędzia naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy bądź Klienta.
 5. W przypadku zmiany danych Sprzedawcy, który dokonał rejestracji w na stronie Narzędzia, po zalogowaniu się na stronie Narzędzia może dokonać ich modyfikacji.
 6. W przypadku subskrypcji newslettera przez Sprzedawcę, Administrator będzie wysyłał na podany przez Sprzedawcę adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach udostępnianych przez Narzędzie, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.
 7. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Sprzedawcy bądź Klienta podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację płatności oraz badanie poziomu satysfakcji Klienta. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Polityka cookies

 1. Podczas przeglądania stron internetowych Narzędzia są używane pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Sprzedawcy bądź Klienta w związku korzystaniem z Narzędzia. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Narzędzia.
 2. Stosowane przez Administratora pliki "cookies" są bezpieczne dla urządzeń Sprzedawcy bądź Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Sprzedawcy bądź Klienta wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Sprzedawcę bądź Klienta i dostosować Narzędzie indywidualnie każdemu Sprzedawcy bądź Klientowi. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików "cookies":
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Sprzedawcy bądź Klienta korzystającego z Narzędzia i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Sprzedawcy bądź Klienta korzystającego z Narzędzia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Sprzedawcy bądź Klienta korzystającego z Narzędzia.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Sprzedawcy bądź Klienta korzystającego z Narzędzia i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Sprzedawcy bądź Klienta korzystającego z Narzędzia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Sprzedawcy bądź Klienta korzystającego z Narzędzia.
 4. Administrator wykorzystuje pliki "cookies" w następujących celach:
  1. konfiguracji Narzędzia;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Sprzedawcy bądź Klienci korzystający z Narzędzia korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
  3. określania profilu Sprzedawcy w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych oraz w celu dokładniejszego dopasowania przekazu reklamowego z uwzględnieniem lokalizacji raz zachowań użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
  4. analizowania aktywności Sprzedawców bądź Klientów, w celu dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych DoubleClick, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 5. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików "cookies".
 6. Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Sprzedawca bądź Klient korzysta z Narzędzia.

  W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Sprzedawcy bądź Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach Sprzedawcy bądź Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Sprzedawca bądź Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Sprzedawca bądź Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia Sprzedawcy bądź Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca bądź Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Sprzedawcy bądź Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Sprzedawca bądź Klient może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
  1. Internet Explorer,
  2. Chrome,
  3. Safari,
  4. Firefox,
  5. Opera,
  6. Android,
  7. Safari (iOS),
  8. Windows Phone,
  9. Blackberry.
 10. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Narzędzia.