Nasze marki

Englibot - chatbot uczący języka angielskiego

Englibot to chatbot, który na Facebook Messengerze uczy języka angielskiego. Pomysł na stworzenie takiej metody nauki pojawił się późną wiosną roku 2020. Niemal cała ludzka działalność przenosiła się wtedy do sieci, nie ominęło to też edukacji, która z uwagi na swoją naturę wymaga indywidualnego podejścia i nie jest przez to tak łatwa w automatyzacji i cyfryzacji jak wiele innych gałęzi gospodarki. Szukaliśmy sposobu, aby naukę języków obcych przenieść do świata on-line jednocześnie jak najmniej tracąc na jej jakości. Po pozytywnej weryfikacji potencjalnego zainteresowania wśród klientów oraz możliwości technologicznych na przełomie czerwca i lipca intensywnie przystąpiliśmy do pracy. MVP powstał w połowie lipca 2020, już na początku sierpnia uruchomiliśmy kampanie reklamowe w Polsce, a płacący użytkownicy pojawili się pierwszego dnia sprzedaży. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej!

Englibot dostępny jest w następujących wersjach kierowanych na odpowiednie rynki:

Władze Spółki

Zarząd

Jakub Laskowski

Prezes Zarządu (2024 - obecnie)

[email protected]

Rada Nadzorcza

Katarzyna Laskowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej (2023 - obecnie)

Małgorzata Próchniak

Członek Rady Nadzorczej (2023 - obecnie)

Joanna Sokołowska

Członek Rady Nadzorczej (2023 - obecnie)

Ogłoszenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTIMIPAY S.A.

Zarząd OPTIMIPAY S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000705171, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 27 czerwca 2024 r., o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Patrycja Wąsowska, Karol Szyrma s.c., ul. Kolejowa 47/26, 01-210 Warszawa

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok 2023

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok 2023

9. Podjęcie uchwały w sprawie kadencji Rady Nadzorczej

10. Wolne wnioski

11. Zakończenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTIMIPAY S.A.

Zarząd OPTIMIPAY S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000705171, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 27.12.2023 r. o godz. 13:30 w Kancelarii Notarialnej Patrycja Wąsowska, Karol Szyrma s.c., ul. Kolejowa 47/26, 01-210 Warszawa

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok 2022

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok 2022

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej

10. Wolne wnioski

11. Zakończenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTIMIPAY S.A.

Zarząd OPTIMIPAY S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000705171, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 28.09.2022 r. o godz. 13:30 w Kancelarii Notarialnej Patrycja Wąsowska, Karol Szyrma s.c., ul. Kolejowa 47/26, 01-210 Warszawa

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok 2021

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok 2021

9. Podjęcie uchwały w sprawie kadencji Rady Nadzorczej

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Rejestru Akcjonariuszy

11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki

12. Wolne wnioski

13. Zakończenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTIMIPAY S.A.

Zarząd Spółki OPTIMIPAY S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-867 Warszawa, Aleja Jana Pawła II numer 27, REGON: 367979287, NIP: 5272818875, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705171, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14.09.2021 r., o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej Patrycja Wąsowska, Karol Szyrma s.c., ul. Kolejowa 47 lok.26, 01-210 Warszawa Wola.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok 2020
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok 2020
9. Podjęcie uchwały w sprawie kadencji Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie

Projekty uchwał (pod punktami porządku obrad):

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMIPAY S.A.

z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Karolinę Miłosz

3. Przyjęcie porządku obrad._
_

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMIPAY S.A.

z dnia 1 września 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok 2020
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok 2020
9. Podjęcie uchwały w sprawie kadencji Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie

4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMIPAY S.A. z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 (trzeci rok obrachunkowy Spółki)

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMIPAY S.A. z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2020 (trzeci rok obrachunkowy Spółki)

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMIPAY S.A. z dnia 14 września 2021roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020 (trzeci rok obrachunkowy Spółki)

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok 2020

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMIPAY S.A. z dnia 14 września 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezes Zarządu Karolinie Miłosz za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Karolinie Miłosz - Prezes Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020 (trzeci rok obrachunkowy Spółki)

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMIPAY S.A. z dnia 14 września 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Miłoszowi za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Miłoszowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 (trzeci rok obrachunkowy Spółki)

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMIPAY S.A. z dnia 14 września 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Bernardowi Bondosowi za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bernardowi Bondosowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 (trzeci rok obrachunkowy Spółki)

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMIPAY S.A. z dnia 14 września 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Laskowskiemu za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jerzemu Laskowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 (trzeci rok obrachunkowy Spółki)

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok 2020

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMIPAY S.A. z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wyniku finansowego za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 (trzeci rok obrachunkowy spółki) stratę w wysokosci 103 291,95 PLN pokryć z zysków lat przyszłych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie kadencji Rady Nadzorczej

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMIPAY S.A. z dnia 14 września 2021 roku w sprawie kadencji Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać żadnych zmian osobowych w Radzie Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMIPAY S.A. z dnia 14 września 2021 roku w sprawie w sprawie dalszego istnienia spółki

_Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wniosek Zarządu OPTIMIPAY S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
_

11. Wolne wnioski

12. Zakończenie

Decyzją Zarządu przedłużono termin zapisów na Akcje serii D do dnia 15.06.2021 r.

Zarząd Optimipay S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867, na podstawie art. 440 KSH wzywa do zapisywania się na nie mniej niż 40 i nie więcej niż 750000 akcji serii D w trybie subskrypcji otwartej.

1. Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 62/2021 (6207) z dnia 31.03.2021 r.

2. Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego podjęto 26.01.2021 r.

3. Kapitał zakładowy, w części odpowiadającej emisji objętej subskrypcją otwartą, ma być podwyższony o nie mniej niż 1000 zł i nie więcej niż 75000 zł.

4. Oferowanych jest nie mniej niż 10000 i nie więcej niż 750000 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł.

5. Akcje serii D są oferowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

6. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 5,00 zł.

7. Zapisy na Akcje serii D należy składać wyłącznie Spółce od 20.04.2021 r. do 31.05.2021 r., wyłącznie w sposób opisany na stronie: https://englibot.com/emisja . Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji, informując o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia i dłuższy niż trzy miesiące.

8. Określenie zasad dystrybucji akcji serii D, w tym w szczególności informacje dotyczące miejsca, terminu oraz sposobu składania zapisów, wysokości wpłat na akcje serii D, skutków nieuiszczenia należnych wpłat oraz zasad przydziału akcji serii D, oraz wzór formularza zapisu, zostaną w sposób szczegółowy opisane w treści dokumentu opublikowanego na stronie internetowej: https://englibot.com/dokument.pdf .

9. Wpłata na akcje w wysokości iloczynu ilości akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na akcje na rachunek wskazany w formularzu zapisu, w tym za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny.

10. Zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania do 26.07.2021 r.

11. Termin dokonania przydziału akcji to 14 dni od upływu terminu zapisów na akcje. Przydział akcji zostanie ogłoszony w terminie do 7 dni od dnia przydziału akcji. Spółka zastrzega prawo do przydziału w sposób uznaniowy, przy czym może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów.

12. Nie występują subemitenci.

Zarząd OPTIMIPAY S.A. ogłasza treść Statutu Spółki, która znajduje się na stronie internetowej https://englibot.com/statut.pdf

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy 26.01.2021

Zarząd Spółki OPTIMIPAY S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-867 Warszawa, Aleja Jana Pawła II numer 27, REGON: 367979287, NIP: 5272818875, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705171, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26.01.2021 r., o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej Patrycja Wąsowska, Karol Szyrma s.c., ul. Kolejowa 47 lok.26, 01-210 Warszawa Wola.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 256 000 PLN do 330 000 PLN, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki (zmiana par. 6 ust. 1 statutu spółki).
5. Podjęcie uchwały w sprawie dodania następujących przedmiotów do działalności spółki (zmiana par. 5 ust. 1 statutu spółki):
• 63.12.Z Działalność portali internetowych
• 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
• 85.59.A Nauka języków obcych
• 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 22 punkt 3 statutu spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 30 statutu spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Jerzego Laskowskiego z Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Bernarda Bondosa z Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Katarzyny Laskowskiej do Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jakuba Laskowskiego do Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki
13. Wolne wnioski
14. Zakończenie

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą OPTIMIPAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki lub osobiście na ręce Zarządu.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą OPTIMIPAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki lub osobiście na ręce Zarządu.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą OPTIMIPAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki lub osobiście na ręce Zarządu.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą OPTIMIPAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki lub osobiście na ręce Zarządu.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą OPTIMIPAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki lub osobiście na ręce Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTIMIPAY S.A.

Zarząd Spółki OPTIMIPAY S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-867 Warszawa, Aleja Jana Pawła II numer 27, REGON: 367979287, NIP: 5272818875, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705171, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29.09.2020 r., o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej Patrycja Wąsowska, Karol Szyrma s.c., ul. Kolejowa 47 lok.26, 01-210 Warszawa Wola.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017-2018
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017-2018
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017-2018
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok 2017-2018
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok 2017-2018
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok 2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok 2019
14. Podjęcie uchwały w sprawie kadencji Rady Nadzorczej
15. Podjęcie uchwały w sprawie w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki od 75 000 PLN do 325 000 PLN, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki (zmiana par. 6 ust. 1 statutu spółki).
16. Podjęcie uchwały o sposobie dematerializacji akcji
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru prowadzącego rejestr akcjonariuszy
18. Podjęcie uchwały w sprawie dodania następujących przedmiotów do działalności spółki (zmiana par. 5 ust. 1 statutu spółki):
• 63.12.Z Działalność portali internetowych
• 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
• 85.59.A Nauka języków obcych
• 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 22 punkt 3 statutu spółki
20. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki
22. Wolne wnioski
23. Zakończenie

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 22 września 2020 r, drogą mailową. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected].

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Optimipay S.A. przypada na dzień 13 września 2020.

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wszystkie informacje dotyczące walnego zgromadzenia udostępnione są na stronie optimipay.com

Ważne informacje

Rejestr akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy Optimipay S.A. prowadzi Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Optimipay S.A.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
KRS 0000705171
NIP 5272818875
[email protected]

Optimipay SA